FASIT| Julequiz | En fargekombinasjon til besvær

Oppgave:

En aldri så liten bridgequiz tåler du vel i romjulen, la oss se om du klarer denne fargekombinasjonen:

 

E 10 5 4

vs 

Kn 8 7 6

 

Du har nok av overganger mellom hendene, hva er beste løsning for å prøve å få 3 stikk med disse kortene?

FASIT:

Her er oppgaven å optimalisere mulighetene. En taper kan du ikke slippe unna, men hva er beste odds for å få 3 stikk?

Løsningen er å spille 8,7 eller 6 fra hånden.

Hvis vest følger lavt legger du også liten fra nord. Sammenligner vi med alternativ plan som er å spille liten til tieren taper denne når øst har singleton eller doubleton ni (3 % + 6,5 %), men vinner hver gang vest har H9x (13 %), evt H9xx (5,5 %), KD9x (5,5 %) eller KD9xx (2 %).

 Hvis vest legger i dame eller konge stikker du med esset. I neste stikk spiller du liten fra syd og har samme posisjon som ovenfor, legger vest lavt gjør du det samme fra nord.

2 Comments

  1. Beste sjanse for 3 stikk er vel å starte med knekten.
    Seiler 8’eren neste gang hvis knekten dekkes, tar kutten med ti’eren hvis knekten
    ikke ble dekt. IKke alltid Vest dekker knekten med Dx eller Dxx heller.

  2. Med kn87 mot E10654 er det som Bjørn Olav skriver riktig å dra knekten, mens man bør følge Nils sin anbefaling med 4-4. Jeg tror forskjellen ligger i at man ikke kan gardere mot falsecard fra K9 og D9 når man har 5-3, mens man får til dette med 4-4 ved å gå tilbake på hånden og spille et nytt lite kort mot tieren.

Kommentarer er lukket.