Spilleprøve | Du er vel flink i 3NT

Det er de små hverdagslige posisjonen vi burde legge mest jobb i å kunne håndtere riktig. Ofte ser jeg flinke spillere overser de mest elementære løsninger for så å gjennomføre en flott skvis i neste spill. Toppnivået har mange inne, men det er det jevne som drar. Du må være konsentrert i hvert spill og ha en god nok motor til å dra deg igjennom spilleføringer og motspill.

Fra en turnering har jeg hentet dette spillet hvor spillefører ikke fulgte med, la oss se om du er skarpere;

 

SYD ble spillefører i 3 NT og vest startet motspillet med kløver 10, nå tar du over. Hvordan planlegger du denne spilleføringen?


Spillet inneholder flere poenger, men det er allerede i første stikk du virkelig er satt på prøve. Hva la du hos blindemann?

Jeg håper du slapp utspillet til hånden, kortene så ut som dette

 Det ligger en refleks som ber oss om å prøve knekten i første stikk fra blindemann, men se hva som da skjer.

Oddsen er vel for at vest har spilt ut ifra sin beste farge og tieren kan like gjerne være fra DT9 som fra T9. hvis du stakk med knekten får du bare 3 stikk i kløver, men slapp du utspillet til kongen kan du i neste fase la åtteren seile så spille kløver til knekten og vinne 4 stikk i fargen.

Beste odds for å hente det niende stikket ligger i hjerterfargen. Du burde derfor slippe utspillet til kongen fulgt av kløver 8 (la oss si vest legger i nieren) til knekten. Nå følger hjerter til ess og ny hjerter mot damen. Nå er kontrakten i hus hver gang vest har kongen og når hjerteren er fordelt 3-3 eller vest har knekt eller 10 doubleton og motparten ikke kan ta mer enn 2 stikk i spar.

Spar i retur stikker du med esset fulgt av kløver fra hånden, nå har du kontroll på overgangene og vinner lett dine 9 stikk.

Slik kortene sitter kan du faktisk vinne 10 stikk, øst blir skvist i tre farger når kløverstikkene spilles.