En klassisk meldeposisjon

 

Meldeposisjoner man tror er godt kjent viser seg å ikke være det likevel. Disse posisjonen har ofte mer erfaring å gjøre, har du spilt nok spill til at denne posisjonen har dukket opp før husker du en. Hvis ikke er det helt naturlig at du aldri har hørt om, eller tenkt på den tidligere.

Jeg håper derfor dette kan være en fin anledning for mine litt mindre rutinerte lesere til å lære en viktig posisjon som kan være avgjørende i en tett lagkamp.

 

Du sitter altså i øst med en rimelig grei hånd. Utfordringen er at nord «stjeler» en av fargene dine. Hva skal du melde i en slik posisjon?

 


Her er det viktig å være på vakt. Når MTV åpner på 1-trinnet og MTH svarer 1 i major viser historien at det kan være en posisjon man oftere psykemelder enn til vanlig. Det kan være taktiske årsaker til at nord melder 1 spar på 3-kort farge, eller så kan han vel ha en 4-kort farge i spar uten at det egentlig bekymrer deg nevneverdig?

Spørsmålet er hva betyr de forskjellige meldingen du nå kan avgi?

  • Pass = Normalt en for svak hånd til å gjøre noe annet, men du kan ha en «opplysende dobling» med sparfarge, da kobler du opp igjen neste melding.
  • Dobler = Dette vil være en opplysende dobling, i denne posisjonen er du normalt mottakelig i minorfargene eller har en sterk hånd.
  • 2 kløver/ruter = en naturlig innmelding slik du ellers ville meldt kortene
  • 2 hjerter= overmelding av åpningsfargen er alltid spesiell. I denne posisjonen vil det bare vise en kravhånd du ikke ønsker å starte med dobling, det kan typisk være en svært stikk-sterk hånd.
  • 2 spar= overmelding av svarhåndens majorfarge MÅ være en naturlig melding. Som resonert ovenfor har vi sett at det er viktig å ikke tillegge for mye vekt på svarhåndens majorfarge. Det er derfor viktig at du ved å melde denne forteller om en åpningshånd med en god farge på minst 5-kort.

Ja så da har du vel svaret du trengte til denne oppgaven.

Du skal melde inn 2 spar, aktuelt så hadde det vært svært riktig da kortene så ut som dette:

 

Syd hopper til 4 hjerter, men nå kan makker støtte deg til 4 spar med sine to ess. Den kontrakten spiller du greit hjem, hvis du ikke tar finessen med spar 10!

Den aktuelle spilleren som fikk prøven hadde ikke vært i posisjonen før og valgte å si pass på 1 spar med ambisjoner om å doble opp igjen etterpå for å vise en god hånd med spar. Dessverre hoppet syd direkte til 4 hjerter og nå ble det ikke så lett å være med. Syd fikk spille 4 hjerter med en beit, det ga 0 % til ØV.