Nederland vs Sverige | utgang eller delkontrakt?

Peter Bertheau

I lagkamp er det mange imp på spill i grenselandet mellom utgang og delkontrakt. Dette spillet fra treningskampen mellom Nederland og Sverige var et slikt spill hvor meldesystem og vurderinger ga utslag.

 

Som vi ser valgte Fredin-Sylvan en forsiktig stil da de stoppet i 2 spar. Makkerparet spiller sannsynligvis konvensjonen Gazilli 2 kløver, noe som betyr at gjenmeldingen 2 ruter er begrenset i styrke, 11-15 poeng  (alle invitthender innledes med 2 kløver).

Slik det var nå hadde både øst og vest maksimum for sine meldinger og det ble svært forsiktig stoppet i delkontrakt. Fredin vant sin kontrakt med 11 stikk og kunne notere 200 i score.

I lukket rom fikk øst vist frem 9-11 poeng med 2-kort spar. Da hoppet vest til 3 NT. Men selv med liten kløver i utspill som løp til singleton konge kunne ikke kontrakten vinnes. Nord gikk selvsagt opp på hjerter ess og hentet beiten med sine kløverstikk.

Det ga Sverige 8 heldige imps.

Personlig så synes jeg det skal være mulig å melde 4 spar i stedet for 3 nt. Kontrakten er ikke veldig god, men 3-3 sits i trumf gir deg 35 % og rett i underkant av 10 % sjanse for å løse ruterfargen uten taper.