4-divisjon | Prøv deg i motspill mot Eirik Homme

Christian, Eirik, Andreas og Hanne utgjør årets Homme-lag i 4-divisjon

Eirik Homme har de siste par årene vært en ivrig student i bridgefaget og det har gitt resultater. Det forundrer meg ikke om vi snart ser han i toppen av våre største turneringer.

Nå skal du få prøve deg i motspill mot Eirik, se bare her

 

Spar knekt i utspill var vel rimelig greit, makker følger med toeren og Eirik med treeren. Hva spiller du tilbake i neste stikk?


Jeg håper du vridde trumf, ved bordet fortsatte vest med spar og da slo Eirik til, kortene så ut som dette

 

Eirik stakk den andre sparen, trumfet en spar hos blindemann og kastet en kløver på ruter ess. Motspillet fikk dermed bare to stikk i spar og trumf ess, men Eirik kunne notere 10 stikk og +590.

Enkel teknikk, men akkurat det som skulle til for at motspillet ble satt på prøve da Eirik lasjerte utspillet.

Hvorfor skal vest vri trumf?

Vest «vet» spillefører har 3- eller 4-kort spar ettersom øst ikke kan ha mer enn 4-kort når han åpner i 1 kløver. I praksis spilte vest på at øst hadde EKD2 i spar da han fortsatte med spar, kanskje ikke så store odds for det? Uansett måtte vel øst vri trumf i tredje stikk hvis så var tilfellet.

Det handlet altså bare om å tenke seg litt om, men sånn er det vel hele veien når vi spiller bridge? Du må bare tenke de riktige tankene.

Christian og Eirik Homme fra oppgjøret mot Sissel og Svein Audun Østensen