1 divisjon | Christer med fin spilleføring

Christer Kristoffersen

Chister Kristoffersen er en luring ved det grønne bord. At han er en av våre beste spillere vet alle, på dette spillet kom han ut i hardt vær, men leste kortene perfekt for hjemgang i en trang utgang.

 

Etter Ekrens 2 ruter brukte Christer noen spørremeldinger frem til 4 hjerter, som virker som en god kontrakt.

Kløver dame i utspill fra vest gjorde livet litt ekkelt da inntaket til ruterfargen ble slått vekk. Christer måtte nesten stikke med esset fulgt av ess-konge i trumf. Dessverre kastet syd en kløver på andre trumf runde.

Med to tapere i trumf og minst en i spar måtte Christer kvitte seg med kløvertaperen, han fortsatte med tre runder ruter hvorpå begge motspillere fulgte farge.

En spar til nieren vant neste stikk, og nå var Christer kommet til et veiskille.

Skulle han satse på at sparfargen var fordelt 3-3 eller skulle han gå for KDxx i spar hos nord?

Christer gikk for det siste, han ba om hjerter fra blindemann. Det ble perfekt da kortene så ut som dette.

 

Nord tok sine to trumfstikk og posisjonen var blitt denne

 

Kløver trumfet Christer hos blindemann før han fridde seg med SPAR 10. Nord kom inn på kongen, men måtte spille tilbake fra D 8 opp til bindemanns E kn for hjemgang!

Lekkert løst av den dyktige Christer Kristoffersen.