Nederland vs Sverige | Motspillfeil

Nederland har en «rik onkel» som velvillig bruker av sine midler til å bidra til at det Nederlandske landslaget blir godt nok matchet før neste års VM.

I løpet av vinteren skal flere av verdens beste landslag prøve seg, først ut er Sverige som besøkte Nederland i midten av oktober.

Jeg fattet interesse for dette spillet, hvor Sverige fikk inn en utgang etter et motspill som ikke holdt VM-standard.

Se bare her

 

Du skal få prøve deg som ØST, vest starter motspillet med kløver 4, du legger damen og spillefører vinner med esset.

Spar ess trekker nieren fra makker, men på neste spar til damen kaster makker ruter 6. du vinner med kongen, men hva er din videre plan for motspillet?

Jeg håper virkelig du tenker klarere enn vår nederlandske venn. Han spilte smått utrolig tilbake HJERTER DAME!

Hvordan det går an å satse på at makker, etter å ha spilt ut kløver, har ess-konge i hjerter er for meg uforståelig. Og hvis han følte det var nok avkast for spillefører burde han uansett spilt liten hjerter for å gi spillefører mulighet til å feile med kongen.

Hjerter dame ga i alle fall spillefører ingen problemer når kortene så ut som dette:

 

Sylvan stakk med kongen som tapte til esset, men noe mer enn ruter ess kunne ikke motspillet vinne. Som vi ser skulle Drijver spilt alt annet enn hjerter (og en liten ruter) tilbake, poenget med motspillet var at spillefører skulle blir tvunget til å spille hjerterfargen selv. Da må han tape to stikk i hjerter som sammen med spar konge og ruter ess gir en beit.

Ved det andre bordet gikk den Nederlandske spillefører en beit, noe som ga Sverige 12 imp i protokollen.