NM PAR | Slike doblinger liker jeg ikke

Øberg, Fodstad, Hogstad og Aarebrot

Jeg liker ikke å se at man dobler hjem kontrakter helt i «løysa». Selv om det er parturnering skal man spille tett.

Fra toppoppgjøret mellom Alf og Stian Andersen mot det sterke Osloparet Aarebrot-Fodstad kom dette spillet hvor jeg synes syd ikke brydde seg om at bridge er et makkerskapsspill.

 

Han valgte en «Aalberg» da han åpnet hånden med 1ruter hvor de fleste nok åpner 1 kløver. Men så kommer den store katastrofen når han velger å passe ned makkers negative dobling!

En liten titt på soneforholdene informerer om at det her kan være både utgang og slem din vei i sonen, men så velger du å legge makkers major på hylla og satser alt på motspill når du sitter med kløverfargen foran spillefører!

Nei, sånn bridge er tilfeldig og etter min smak ikke noe å anbefale.

Det gikk da også ganske dårlig etter at nord spilte ut singleton ruter handlet det bare om overstikk. Andersen endte da også opp med 10 stikk etter at motspillet knirket litt.

Slik det sitter fordelt ville spar i utspill gitt en beit, men her skal du selvsagt melde 3 hjerter Fodstad, så får du prøvd deg som spillefører i 4 hjerter. En kontrakt det kan være krevende å spille hjem.