NM PAR | Våken i motspill?

Finn Brentebråten

Finn Brentebråten – Jan G Ohren fikk en fin parfinale hvor de lå i teten hele turneringen. Jeg stakk innom og bakspilte gutta, det var mange spennende spill. Men på dette spillet mistet Finn en god mulighet i motspill mot Alf og Stian Andersen

 Se hva du ville gjort med kortene til Finn i Vest.

 

Makker starter motspillet med hjerter dame, kongen fra blindemann vinner du med esset. En liten spar virker rimelig i retur, den går til makkers åtter og blindemanns tier.

Kløver fra blindemann går via din dame til esset fra spillefører, makker følger med kløver tre. Neste trekk er en spar hvorpå makker kaster hjerter 5 og du lasjerer blindemanns dame. Spar knekt stikker du med esset og makker legger hjerter 3.

Hva er ditt neste trekk i motspill?

 


Finn så seg litt blind på at makker hadde markert for 5-kort hjerter, han kunne da se mange stikk i egen kontrakt og spilte litt passivt tilbake ruter konge. Det ble veldig feil da kortene så ut som dette

 

Stian Andersen stakk med ruter ess, tok for spar konge fulgt av kløver 10 til knekt og konge. Finn måtte ta for ruter dame og spille hjerter til makkers knekt, men resten av stikkene gikk til Stian for 8 totalt og 110 i protokollen. Det ga Andersens 15 plusspoeng.

Men du ser vel hva Finn skulle gjort?

Han skulle tatt for kløver dame fulgt av hjerter til makkers knekt. Nå ville han spilt kløver til stjeling før du frir deg med hjerter 10.

Spillefører kan trumfe, men må spille ruteren fra hånden og ender opp med to tapere der. Det ville gitt 2 beit og nøyaktig middels.

Finn ristet litt på hodet over egen innsats i etterkant, heldigvis krummet han ryggen og gikk på videre inn i turneringen.