Prøv deg i motspill

Det er ikke alltid så enkelt å se veien frem i motspill, la oss se om du finner ut av dette spillet som dukket opp i en privat lagkamp.

 

Nord doblet negativt over vest innmelding, 1NT var 15-17 og da ble det naturligvis meldt utgang.

Spar knekt i utspill fra vest, spillefører ber om toeren hos blindemann. Nå tar du over, hva er din plan for beit i dette motspillet?

 


Ved bordet trumfet øst og spilte opp igjen kløver dame, det ble feil da kortene så ut som dette

 

Spillefører stakk med kløver ess, tok for ess-konge i trumf fulgt av spar ess, spar til kongen og spar dame med avkast av kløver hos blindemann.

Dermed fikk motspillet kun for kløver konge, ruter konge og en stjeling. 10 stikk ga 420 og en litt uggen følelse for øst, var det ikke muligheter for en beit?

Det var nok det, hva med å kaste en kløver eller ruter på utspillet. Da har ikke lengre spillefører nok stikk. To tapere i kløver, en i ruter og trumf kan han ikke løpe ifra. Men når utspillet ble trumfet ble det en taper på taper for spillefører som på den måten fikk kastet en kløvertaper på originalstikket i trumf.

Du trumfet vel ikke utspillet?