USBF | Rodwell med vill innmelding ga hjemgang!

Zach og Adam Grossack

United States Bridge Federation er en side organisasjon til ACBL. Det er denne organisasjonen som arrangerer uttaksturneringer til de internasjonale mesterskapene for Amerikanske lag. I Mai ble det kjempet om hvem som får dra til Kina i oktober 2019 for å spille VM som USA 1.

Les mer om USBF og resultatene HER

I semifinalen møttes det rutinerte NICKELL laget og JUSTER hvor de offensive brødrene Adam og Zack Grossack spiller. Brødreparet er ansett å være «comming men» i USA, men jeg må si enda har en vei å gå før de etter min mening holder det høyeste nivået. Ved flere anledninger dukket det opp klare feil en toppspiller ikke gjør, men med en aggressiv meldestil helt uten frykt var de vanskelige å spille i mot, særlig når de satt i drag slik de gjorde i denne turneringen.  

Fra oppgjøret mot Nickell har jeg hetet dette spillet hvor vi fikk se at det ikke er umulig å møte disse gutta.

Det er lagkamp, du får prøve deg i motspill som vest:

 Vest spilte ut ruter ess, øst fulgte med ruter 4 og spillefører med ruter 10, hva er ditt neste trekk som vest for å beite kontrakten?


 Det hele ser litt rart ut. Rodwell har gått inn i rød mot hvit sone med 2 spar og makker skal også ha noen poeng for sine meldinger. Det kan vel tyde på at Rodwell ser ned på en langfarge i spar uten noe på siden. Hvordan kan vi så beite kontrakten?

Vi må håpe det er tre røde stikk å hente, men hvor kan det fjerde og beiten komme?

Det er rimelig åpenbart at kløver kan gi stikk, hvis spillerfører har minst 2-kort kløver vinner vi ett stikk i den fargen. Vi vet allerede at spillefører har 0-1 hjerter, det ville vært overraskende om makker ser ned på 8-kort kløver slik at spillefører også er kortfarge i kløver!

Hva så med ruterfargen? Makkers ruter 4 ser ut til å være styrkekast. Han ville kastet sin høyeste ruter fra 3-kort, fireren er enten singleton eller fra 4-5. Med 4-2 ville han fulgt med toeren og fra 542 ville han kastet femmeren. Hvis han har singleton kan vi gi makker en stjeling, men er det en sjanse vi er villig til å ta?

Ser vi litt nærmere på blindemann kan det se ut som 4 hjerter ikke er så lett å spille hjem. Det er derfor viktig at vi her tar beit, og ikke slipper hjem 4 spar!

Med bakgrunn i dette må det være riktig å vri kløver dame i stikk to, men Grossack gikk selvsagt for gull og la ned ruter konge. Det ble fryktelig feil da kortene så ut som dette

 

Løpet var kjørt, spillefører hadde satt opp to avkast i rødt for sine kløvertapere og kunne enkelt spille hjem sine 10 stikk da sparfargen var fordelt så greit for 790!

Det var litt av en innmelding av Rodwell i rød sone. Personlig hadde jeg ikke gått inn med en så dårlig farge i direkte posisjon, men denne gangen ble det suksess!

Jeg vil tro det var et par røde ører som ruslet til sammenligning med en slik score på blokka!