EM LAG | En hval mot Frankrike

Thomas Bessis

Oppgjøret Norge-Frankrike ble selvsagt vist på BBO for fulle kinoer. Det ble god underholdning med tett og god bridge.

Kampens siste spill var en voldsom fordelingshånd med massevis av stikk, du kan jo prøve deg på å melde hånden med din favorittmakker

Men først, her er prøven som spillefører

 

Ruter 5 i utspill fra vest må du vel stikke med esset, øst følger med ruter 7. Du ber om spar knekt fra blindemann i annet stikk, øst følger med spar 3.

Kapp eller topp?


Det var selvsagt uflaks at øst fikk doblet ruter for utspillet. Alt annet ut ville gitt deg en enkel vei frem til 12 stikk, nå blir det gjettekonkurranse i stedet.

For det er nettopp gjetting du nå begir det utpå.  Du vet øst har noe i ruter, men hvillken spar honnør du skal satse på hos øst vet ikke jeg.

Den franske syd som fikk prøven gikk opp på kongen, det ble feil når kortene så ut som dette

 

Boye og Espen tok en beit med to stikk i spar. 

Ved vårt bord fikk ikke øst doblet ruter underveis, nord hadde vist fordelingen 3-2-5-3 og 5-8 poeng med ett ess. Syd hadde bare brukt spørremeldinger etter å ha vist minst 20 poeng.

Thomas Bessis spilte ut spar ess fulgt av ny spar som ar en fair sjanse hvor han kunne finne makker med kortfarge. Denne gangen ga det meg en lett vei til hjemgang og 980, omregnet til 14 norske imps

Kampen ble vunnet av Norge 13-7.