EM LAG | Det er ikke gratis å melde inn mot sterk kløver

Ola Rimstedt

Jeg hører ofte forståsegpåere som forteller hvor enkelt det er å ødelegge for de som åpner med sterk kløver. Det er bare å melde inn så mister de kontroll, blir det sagt.

Vel, min erfaring er en ganske annen. Alt for mange melder altfor ofte inn uten å ha dekning for meldingene sin. Det er selvsagt større odds for å bli doblet og gå beit når du vet om 16+ hos åpner enn mot et naturlig meldesystem.

Dette spillet er hentet fra kampen mellom Norge og Sverige i EM hvor innmelding mot sterk kløver gikk sine beiter. 

 

Som vi ser hadde kanskje nord til å gå inn med 1 spar i sonen mot en sterk kløver, men aktuelt så valgte jeg å stå med på makkers opplysende dobling.

Hjerter 9 i utspill vant Ulf med knekten før en liten spar fikk løpe til damen. Ruter gikk så til damen før Ulf fortsatte med tre runder kløver til stjeling hos nord.

Han tok for ruter ess før han spilte hjerter til kongen og esset. Ulf fortsatte med hjerter dame og hjerter til stjeling hos meg før jeg fridde meg med ruter knekt.

Spillefører kunne trumfe, men jeg måtte få det siste stikket for spar konge. Det ble 3 sonebeiter for 800 oi protokollen. Denne gangen var det ikke veldig kostbart, men mot 630 fra lukket rom ga det 5 norske IMP.