En spilleprøve

6 ruter kan være en spennende kontrakt, det er nettopp 6 ruter du skal få prøve deg å spille hjem på disse kortene

Meldingene var etter relepresisjon, nord søkte og fant ut syds fordeling og styrke. Sluttkontrakten 6 ruter er ikke den beste. 6 NT spilt av syd ville vært 100 % sikker, men hvordan spiller du 6 ruter etter at vest spiller ut hjerter 2?


Hvis du tar ut trumfen har du ødelagt forbindelsen til hånden for å hente hjerter ess. Det ble rett og slett litt ekkelt når ruter ble trumf ettersom du risikerer at motparten trumfer.

Det finnes noen alternative spilleplaner

·         Ta for konge-dame i hjerter, ruter konge og ruter til ess. På hjerter ess kaster du en spar . spar til ess blir så fulgt av ruter dame, kløver ess og kløver mot damen. Du vinner kontrakten hver gang kløver konge er hos øst (eller singleton), men må ha hjerterfargen 4-3 hos motparten

·         Du tar for konge-dame i hjerter fulgt av ruter konge, spar ess og spar. Når du kommer inn på ruter ess kaster du kløver på hjerter ess og den godspilte sparhonnørene. Dette fordrer at majorfargene sitter 4-3, eller at den som har 3-kort trumf har minst 3-kort i hver major.

·         Du tar for konge-dame i hjerter fulgt av liten kløver mot damen. Hvis kløver konge er hos øst vinner du kontrakten (om han ikke legger liten da…). Hvis kløver dame taper til konge hos vest må du kaste en kløver på hjerter ess og ta finessen i spar!

·         Du kan satse på skvis/innspill. Hvis de to sorte kongene er på samme hånd kan du eliminere de røde fargene og spille inn motspiller med 4-kort posisjon

·         Kanskje du har en enda en spilleplan jeg ikke har nevnt?

Men hva er best?

 Kortene var denne gangen fordelt på denne måten

 

Jeg håper din spilleplan håndterte disse kortene, hva som hente ved bordet skal jeg ikke fortelle noe mer om!

2 Comments

  1. Eg ville spelt kløver frå bordet i stikk 2. Dette meiner eg vil gi størst sjanse for heimgang. Viss kløver K er i Ø, står kontrakten gitt at trumfen ikkje sit verre enn 4-1. Er kløver K hos vest, er eg avhengig av spar K hos V og at hjarter anten sit 4-3 eller viss hjarter er 5-2, må den som har 2 hj (som må vere Ø, gitt norske utspel) også ha 1-2 ruter. Viss eg tek med 2 rundar hj før eg spelar kl og V kjem inn på kl K og spelar hj opp att, må eg la denne gå. Men då går eg beit om Ø har 2 hj og 1-2 ru.

  2. Fekk vel ikkje forklart at viss kl til D står, er det berre å ta ut trumfen og spele sp E og ny sp. Så kan du seinare stikke over hj for å sake siste kl på godspelt sp.

Kommentarer er lukket.