Oppgave | Enkel spilleføring?

Dette spillet dukket opp i en internasjonal turnering når avgjørelsen for hvem som ville gå videre til sluttspill skulle falle. En spillefører klarte sin kontrakt, en annen tråkket feil.

Hvilke sko fyller du?

Utspillet fra vest er kløver 8, øst bidrar med femmeren og du vinner med esset på hånden.

Hvordan spiller du videre for å øke mulighetene til å vinne 12 stikk?


Det kan se ut som vi må spille hjerter til kongen og håpe på at øst har esset. Det er en god sjanse med 50 % mulighet for å lykkes.  

Men det finnes vel en annen mulighet vi kan kombinere inn i spilleføringen. Hvis ruterfargen er fordelt 4-3 hos ØV kan vi ved å stjele to ruter hos blindemann sette opp ett ekstra avkast og ikke være avhengig av at hjerter ess er hos øst.

For å få til dette må du ta for ruter ess og stjele en ruter før du spiller spar til kongen. Hvis begge motspillere følger fortsetter du med ruter til stjeling med spar ess.

Spar til damen tar ut motpartens trumf og nå kan du spille ruter konge og ruter hvorpå blindemann kaster to hjerter. Den tredje hjerteren til blindemann kaster du på kløver konge og nå er det ikke lengre noe problem hvem som har hjerter ess da blindemann kun har igjen en hjerter!

Denne gangen var kortene fordelt med ruteren 4-3 og hjerter ess hos vest. Derfor ville du fått hjem til kontrakt om du kombinerte mulighetene. Spillet så ut som dette

 

Skulle ruterfargen vise seg å være fordelt 5-2 kan du fortsatt avslutte med hjerter mot kongen og ha samme 50 % sjanse som du ville hatt ved å prøve denne tidligere.