NM LAG | Relepresisjon førte frem til en god slemkontrakt

Det har vært et litt rart NM LAG. Jeg og makker Ulf Tundal har spilt de fleste spillene, men den fordelen vi har av å benytte rele-meldinger på slemspill har nesten ikke dukket opp. Bortsett fra den sjette kampen mot Arrangørlaget Båsmo hvor dette spillet dukket opp

Hvordan hadde du meldt kortene til nord-syd frem til 6 hjerter?

 

Vi meldte det på denne måten

 

Systemet er basert på at svarhånden (syd) benytter rele til å spørre om fordeling og styrke. I tur og orden fant Ulf ut at min hånd var 3-6-3-3 med 14-15 honnørpoeng. Han sleminviterte i hjerter før han la av med 4 hjerter.

Med 6 kontroller (ess=2, Konge= 1, Trumf dame = 1) hadde jeg ekstra verdier og kunne gå på til den fine slemkontrakten

Den gikk hjem med en taper i hjerter for 1430. i Lukket rom stoppet Båsmo i 4 hjerter så dette ga 13 imp til Sunndalsøra.