KM Par | Kaninen lukter sitsen

Geir «Kaninen» Brekka ble kretsmester i Vest Agder 2018. På dette spillet brukte han teften til å lese hvordan kortene var fordelt.

Meldingsforløpet var kompetitivt og det så lyst ut med tanke på antall stikk for kaninen. Trumf i utspill fra vest gikk til esset hos øst som fortsatte med hjerter 6, den slapp kaninen til tieren hos blindemann.

Ut fra meldingene var det naturlig å anta at øst for sin opplysende dobling så ned på 4-3 i major, at han støtter til 3 kløver tyder vel på 4-kort i den fargen og dermed blir det kun 2-kort ruter igjen. Videre er det rart at vest ikke spiller ut kløver, det kan tyde på at kløver ess er hos vest.

Dette førte til at kaninen plasserte ruter konge annen hos vest. Han ba derfor om LITEN RUTER fra blindemann i tredje stikk! Øst gikk selvsagt opp på kongen og fortsatte med hjerter dame.

Nå hadde kaninen satt opp de stikkene han trengte. Han kunne trumfe en kløver hos blindemann og kaste en på ruter dame.

Videre måtte han velge om han skulle spille på Dxx eller Txx i spar hos vest for det tiende. Slik det sitter kan man også skvise seg frem til en posisjon hvor vest må holde ruter/spar. Men kaninen valgte basert på den opplysende doblingen å spille spar konge fulgt av spar til ess og spar knekt som han lot seile. Dermed endte det på 9 stikk etter et spill fult av poenger og valg.