KM Par | En liten glipp i motspillet ga hjemgang

Det ble noen kontrakter hvor hjemgang så fjernt ut i årets KM PAR. Men så er det slik at motspill kan være vanskelig.

På dette spillet glemte øst å telle stikk, han ante fred og ingen fare og da kom straffen i form av en spesiell skvis

Som vi ser har spillefører på en måte bare 8 stikk. Det er dårlig med overganger mellom hendene og fordelingen er ikke gunstig.

Ruter konge i utspill kastet øst en hjerter på og jeg stakk med esset. Spar til nieren vant øst med knekten. Han tok også for spar ess før han fortsatte med ess, konge og ny kløver da vest markerte for 3-kort kløver.

Nå ble det en morsom posisjon da jeg tok for dame og tier i spar, posisjonen var blitt denne

 

Kløver skviste øst i majorfargene. Kaster han spar vokser Nords siste spar, han kastet derfor en hjerter, jeg kastet ruter 10.

Nå fulgte hjerter ess, konge og hjerter knekt til DAMEN. Hjerter 6 var dermed godspilt som det niende stikket og hjemgang!