KM Par | Erik Dahl med lekker spilleføring

Erik Dahl

Det ser så lett ut når Erik henter frem storspillet, men det viser seg at enkle varianter bringe massevis av poeng inn på konto for den dyktige Dahl.

Se bare her fra årets KM PAR i Vest Agder.

 

 

Erik Dahl ble spillefører i 4 hjerter, spar 9 i utspill fra vest var ingen overraskelse. Hvordan ville du spilt kortene videre? 


Dahl spiller tøff parturnering. Han jakter alltid ekstra stikk og står ikke til side for å ta en sjanse. På dette spillet bydde sjansen seg. Se bare her:

Erik stakk med esset. Konge og dame i trumf fulgte alle på og nå var Erik ved veiskille. Skulle han ta ut trumfen og ta sine 10 stikk, eller var det en mulighet hvis fordelingen til øst var 5-2-4-2, 5-2-5-1 eller 6-2-4-1? 

Han gikk selvsagt for gull da og ba om kløver ess fulgt av kløver til kongen. På kløver dame kastet øst en spar og dermed hadde Erik funnet løsningen på spillet. Han tok for kløver knekt og kastet en spar fra hånden.

Ruter ble spilt i neste stikk og øst måtte ta for ruter ess. Han fikk også for spar dame, men neste spar kunne Erik stjele med knekten og forlange resten av stikkene!

Spillet så ut som dette

 

Motparten fikk for ruter ess, men 11 stikk til Dahl ga selvsagt 90 % score i årets KM Par.

Jeg må innrømme at jeg ikke hadde nok guts til å spille like hardt som Erik. Jeg vant bare 10 stikk etter å ha stukket spar konge med esset og tatt ut trumfen. 

 

(spillet ble opprinnelig referert vridd med Dahl som spillefører i nord hvorpå han skulle ha lasjert spar konge i utspill. Artikkelen er derfor korrigert fra opprinnelig publisert)