Kaninen og Ungdommen vant KM Par i Vest Agder

Toppoppgjør i KM PAR

26 par deltok og alle fikk en fin turnering i regi av Kristiansand Bridgeklubb. Geir «kaninen» Brekka – Nils «ungdommen» Ravnaas startet turneringen rolig, men kom som ei kule på slutten og vant en overbevisende seier. Baumann-Olsen kom på andre og Homme-Homme på tredje.

Etter turneringen fikk Jan Arild Olsen trampeklapp. Han stakk innom for å bakspille turneringen, men da en deltager ikke dukket opp måtte turneringsleder Markus Bruno steppe inn som spiller. Da tok Jan Arild på seg ansvar som regnskapssjef og styrte turneringen med stø hånd! At han uken før hadde fått beskjed av kretsstyret at han ikke fikk lov til å spille turneringen pga manglende medlemskap i kretsen kjente han ikke nag for, det er slike personer vi trenger!

Resultat


Nils Ravnaas er en lur spiller. Selv om han ikke får spilt så mye bridge holder han et høyt nivå. På dette spillet fra KM PAR grep han sjansen da motspillet sviktet.

Kløver 5 i utspill gikk til damen hos øst, Nils fulgte med knekten. Kløver konge i neste stikk vant Nils med esset før en ruter til kongen trakk damen fra øst.

Dette er en klassisk «Begrenset valg» posisjon, Nils kjente den selvsagt igjen så han fortsatte med hjerter til esset fulgt av ruter til åtteren. Ruteren ble spilt til buns og vest kastet uforsiktig en hjerter.

Posisjonen før den siste ruteren var blitt denne

 

Ruter 2 fra blindemann satte øst i pressen. Han måtte holde hjerter og han måtte holde spar. Dermed forsvant den siste kløveren. Nils kastet en hjerter fra hånden.

Nå fulgte hjerter til kongen og ny hjerter til dame hos øst. Han måtte spille tilbake fra K kn i spar som ga Nils den viktige ellevte stikket for spar dame. Det ga 90 % score i stedet for 55 % de ti stikkene ville gitt.

Den våkne leser ser selvsagt at vest skulle holdt 9 x x i hjerter som aktuelt ville gikk øst mulighet til å kaste hjerter og unngå innspillet. Men likevel en flott spilleføring av den nybakte kretsmesteren Nils «ungdommen» Ravnaas.