Nationals | Vanskelig motspill

Lars Arthur Johansen – Tor Eivind Grude tok turen over til USA for å prøve seg i Nationals. Allerede i første cuprunde ble det kvalifisert motstand da de møtte ett av de toppseedete lagene – Schwartz.

På dette spillet fikk gutta en vanskelig prøve, hadde du løst den bedre?

Innta plassen til Lars Arthur og prøv deg!

Ruter knekt i utspill fra vest lar du løpe til damen hos syd, kløver knekt i neste stikk trekker syveren fra vest, liten fra blindemann og din dame.

Det er lagkamp, så her må du lete etter beiten. Hvor finner du beiten?


Nøkkelen til motspillet er å bruke «smith-signalet». Dette betyr at man legger høy-lav i kløver i denne posisjonen for å si at man «likte» utspillet, lav-høy betyr motsatt.

Jeg antar at gutta bruker dette og at kløver 7 antydet at utspillet var ok. Altså antok Lars Arthur at utspillet var fra K kn 10 og han fortsatte med ruter ess og ny ruter.

Men det ble veldig feil da kortene så ut som dette

 

David Gold vant stikket med ruter konge og fortsatte med hjerter dame. Dermed var 9 stikk sikre.

Hadde Lars Arthur fortsatt i kløver eller vridd en av majorfargene ville kontrakten gått beit da spillefører ikke kommer inn på hånden for å hente ruter konge.

I lukket rom ble motspillet enklere da utspillet var liten ruter (4. høyeste) til esset hos øst. Neste ruter vant spillefører med kongen før han lot kløver knekt løpe rundt til damen.

Nå var det enklere for vest å signalisere at han ikke likte utspillet og for øst å ikke spiller mer ruter. Kontrakten gikk en beit og 11 imp til Schwartz.  

Men spillefører kunne vunnet sin kontrakt ved å ta for ruter dame før han lar kløver knekt seile, men det er en annen historie!

Følg Nationals HER