Junior EM 2017 | Drama i meldinger og spill!

Ola Rimstedt - Mikael Rimstedt

Juniorer har alltid ligget litt tøffere innpå i meldingene og kanskje også tatt større risiko enn en mer satt «voksen». Dette spillet var som hentet ut fra den beskrivelsen fra kampen mellom Sverige og Nederland.

Brødrene Rimstedt har etablert seg i toppet av åpen klasse og blir sikkert å se på det svenske landslaget i neste sommers EM. På dette spillet ga de oss god underholdning.

Som vi ser gikk vest litt tøft innpå med en dobling av 4.farge for å hjelpe makker i motspill. Men da grep Rimstedt sjansen og viste liten frykt når han redoblet med knekten fjerde! Broren var heller ikke skyggeredd da han sto med.

Slik kortene sitter kan motspillet ta en beit om de klarer å ta ess-konge i trumf fulgt av ess-konge og ny spar til stjeling.

Kløver i utspill fra vest var farlig, men øst lot den seile til spilleførers dame. Spar i stikk 2 løp til esset hos øst.

Han vridde nå korrekt til trumf og nå hentet vest ess-konge i trumf. Men så kom prøven. Skal kontrakten beites må han fortsette med spar konge og spar til trumf hos makker (noe som er ganske opplagt en god mulighet da spillefører følger med hjerter dame andre gang!).

Men vest fortsatte noe sløvt med hjerter 10 til blindemanns knekt.

Nå kunne Rimstedt spille ruter til kongen og spar. Vest kunne stikke med kongen, ta for hjerter 9, men nå var resten av stikkene spilleførers for hjemgang og 840 i protokollen.

I lukket rom gikk Nederland beit i 4♠ og dermed ble det 14 feite imp til Sverige.