Prøv deg som utspiller i NM Mix Lag

Det er ikke så ofte vi opplever at den som svarer på antall ess løfter makkers sluttkontrakt opp til slem, men på dette spillet dukket akkurat dette opp.

Som vi ser har du en ganske kjedelig hånd, men likefult skal du velge ett utspill etter noen meldinger som varsler fare på ferde!

Hva tenker du om meldingene og hva ville du spilt ut?

 


Jeg synes dette ser ut som SYD har ett ess og en renons. Etter at makker legger kontrakten i 5 tar syd sjansen på at renonsen veier opp for det esset makker tror de mangler. Dette er selvsagt ikke annet enn en sjansebetont melding, men da er det desto viktigere at vi klarere å straffe den.

Ut fra mine kort og meldingene ville jeg tippet at syds renons er i spar eller kløver, kanskje størst odds for spar.

Det kan være vi har våre motspillsstikk uansett hva vi finner på, men det kan også være vi må hente de før spillefører får gang på sine stikk.

Ann-Mari Mirkovic fikk denne prøven i NM Mix Lag. Hennes valg av utspill falt på Ruter, og det ble en skikkelig blink da kortene så ut som dette

Nå kunne Martin Reinertsen hente sine to stikk i ruter for en beit. Som vi ser ville et annet utspill gitt spillefører en grei vei til 12 stikk og hjemgang da han bare presser ut syds kløver ess og kaster en ruter på den godspilte kløverhonnøren.

Små marginer…..