1 divisjon | Prøv deg i motspill

Ulf Tundal

Det å spille med en makker som hjelper deg til å finne motspillet er alltid en fordel. Ulf Tundal er en slik makker. Han gjør det enkelt med tydelige og klare signaler så ofte han kan.

Dette spillet er hentet fra innspurten av 1. divisjon, se om du trives med Tundal som makker?

Spar ess var ett naturlig utspill, makker følger med damen og spillefører med toeren.

Hva er ditt neste trekk for å beite 5 hjerter?

Her kan det være alternative motspill for beit. 

  • Vi presser videre i spar og makker har knekten fjerde i kløver eller KD / A i ruter slik at spillefører går beit.
  • Makker har ruter ess og spillefører 4-kort hjerter, da må vi vri ruter og hente stjelingen før spillefører kommer inn.

Spar dame må være ett entydig signal om ruter. Ettersom vi spiller med en norgesmester kan vi være trygge på at han vet hva han gjør og har esset.

Jeg spilte derfor ruter, det var viktig da kortene så ut som dette

 Ulf vant ruter ess og spilte mer ruter til stjeling på min hånd. Dermed ble det en beit.

Hadde jeg fortsatt i spar ville kontrakten gått hjem med å stjele to spar hos nord.

Det er lett når makker gjør det lett for deg!