Ser du vinnermuligheten?

Du spiller lagkamp og har strukket deg ganske mye i meldingene. Det ble utgang som ser rimelig håpløs ut å få hjem, men så ga motspillet deg en liten sjanse, griper du den?

Vest starter motspillet med ess-konge og ny kløver til damen hos nord, øst følger med kløver og du kaster en hjerter.

Har du en mulighet til å vinne 10 stikk nå da vest ikke vridde hjerter i annet stikk og sikret beiten?


Denne oppgaven er kanskje ikke så vanskelig for den øvete leser, men det handler om å gjenkjenne posisjoner og lete etter mulige fordelinger som kan gi deg ekstra stikk.

Løsningen ligger i ruterfargen. Nå da du fikk ett ekstra inntak hos nord kan du kanskje lykkes med å sette opp to stikk i ruter slik at du blir kvitt den siste hjerteren fra hånden?

Du spiller derfor ruter fra nord, skulle øst ha ruter ess singleton, doubleton eller tredje har du nå en god mulighet til å lykkes.

Ruter vinner du med kongen. Nå fortsetter du med en liten ruter og nøyer deg med åtteren fra nord, øst stikker med tieren og fortsetter med hjerter konge som du vinner med esset.

Hva er ditt neste trekk?

Da esset ikke kom på andre gang i ruter må vi prøve en gang til om det kan la seg gjøre å godspille ett stikk i ruter. Utfordringen er at vi ikke har ett sikkert inntak hos nord for å hente stikket, men vi kan vel håpe på at spar 10 faller singleton eller at spar er fordelt 2-2 hos motparten? På den måten vil spar 9 være ett inntak.

Så da spørs det hvordan skal vi løse ruteren

Vi kan trumfe en liten ruter og håpe at esset kommer på eller vi kan be om ruter dame og håpe det er knekten hos vest som faller tredje.

Jeg sjekket oddsen på suit-play og ble overrasket over svaret

  • Oddsen for (vest) kn x x x vs (øst) E 10 x er 3,55 %
  • Oddsen for (vest) kn x x vs (øst) E 10 x x er 5,33 %

Jeg håper du ikke har pugget oddsen, spiller du liten ruter til stjeling vant du din kontrakt da kortene så ut som dette

Ruter ess kommer på fra øst og du kan ta ut trumfen i to runder. Spar 9 gir så inntaket til å hente ruter dame hvorpå du kaster håndens siste hjerter. Dermed vant du 10 stikk og annerkjennelse fra dine lagkamerater.