Oppgave | En liten spilleprøve som ikke er for vanskelig

Ja så er du blitt spillefører i en tilsynelatende sikker kontrakt. Det er lagkamp og oppgaven er å sikre hjemgang.

Kortene ser ut som dette

Vest spiller ut kløver 5, sekseren trekker nieren fra øst og ditt ess. Hjerter er ditt neste trekk og vest går opp med esset og frir seg med ruter 6, øst går i med esset og du må bekjenne med kongen.

Hjerter tilbake fra øst slipper du til knekten, vest kaster kløver 3.

Hvordan spiller du herfra?


Den aktuelle spillefører var uforsiktig, han tok ut trumfen og fortsatte med spar ess og spar. Men da ble det plutselig ikke så greit når kortene så ut som dette

 

Øst hadde utstyrt seg med D 10 9 x i spar og da spillefører ga han to stikk i fargen ble det beit.

 Men hva skjedde galt her da?

 Syd skulle selvsagt tatt ut trumfen og spilte kløver dame fra blindemann med avkast av en spar. Vest får for kløver konge, men nå får spillefører avkast på ruter dame og kløver knekt for sine to siste små spar og sikret hjemgang.

Den våkne leser ser vel også hva spillefører kunne gjort i den avgjørende sluttposisjonen?

Da han ser vest kaster kløver på den andre sparrunden kan gå opp med spar konge og fortsette med kløver dame hvorpå han bare kaster en spar.

Vest vinner med kløver konge, men har bare ruter og kløver å spille tilbake! Dermed må vest gi spillefører inntak hos nord for avkast av sine to siste spar!

Som vanlig var det nok av muligheter, det handlet bare om å ta vare på de, du ble vel ikke fristet til å legge i kløver dame i første stikk for å prøve å «lure ut» kongen fra øst?