NM LAG | meldeprøve og spilleprøve

Kristiansand – Arendal ble en morsom kamp med mange spennende spill. Dette spillet var spennende både i valg av meldinger og hvordan kortene skulle spilles

Du får tildelt SYDs hånd, alle er i sonen og det er lagkamp. Hva betyr makkers 4 hjerter i ditt system og hva melder du?


Jeg vil tro de fleste har definert 4 hjerter i denne posisjonen som spillemelding, men våre kort ser da ikke ut til å ha særlig nytte i den kontrakten. Selv om renons hos makker spiller vår sparfarge seg ganske så godt.

Den som fikk prøven i nm kampen valgte å si 4 spar, men det ble veldig feil da kortene så ut som dette

 

4 spar ble en beit etter at motspillet hentet sine fire ess.

Jeg vil tro utspillet mot 4 hjerter blir ruter knekt og da vinnes kontrakten hvis spillefører treffer kløverfargen, noe han kanskje blir tvunget til å gjøre da syd er uten inntak. Han spiller vel i praksis kløver konge fulgt av kløver 10 etter at trumfen er tatt ut.

Starter motspillet derimot med en trumf kan vest lasjere kløver for å unngå at spillefører kommer inn på kløver dame og får spilt ruter mot kongen.

Ved det andre bordet valgte nord å passe 3 spar, en forsiktig melding som ble veldig riktig da det ble 140 inn og 6 imp i gevinst.