Våken i julebridgen?

Juleturneringer er populære. Nye makkerpar og sosial faktor kan gi uvanlige utslag i sluttkontrakter og resultat, på dette spillet ga fordeling en utfordring.

Syd var godt fornøyd da blindemann ble lagt ned etter at vest spilte ut hjerter 4, hvordan ville du spilt for beste odds på 10 stikk?

 Den aktuelle spillefører ba om hjerter ess og kastet selv kløver 10. spar til ess, ble fulgt av spar til konge. Det gikk fint da motpartens trumf var fordelt 2-1, men nå var spillefører låst inne på hånden. Han måtte derfor spille liten ruter fra kongen og med bare to trumf hos blindemann måtte han håpe ruter ess falt.

Det gikk fint da kortene så ut som dette

2017-12-29 00_22_33-4sx

Ruter ess falt tredje gang fra øst og 10 stikk ble sikret med ruter konge!

Og det er vel sånn julebridge skal være, litt sjansebetonte meldinger, slurv i spilleføringen og flaks som gir hjemgang likevel!

Ser du hvordan spillefører skulle spilt kortene sine?

Han skulle selvsagt kastet en ruter på hjerter ess, tatt to runder trumf også spilt ruter. Nå kan han trumfe to ruter hos blindemann og ta finessen i kløver. Uansett er han garantert maksimalt en taper i ruter og to i kløver.