Panterdoblingen ga uttelling

Goldberg panterdoblet

Panterdoblingen er en kjent variant innen meldeteorien i bridge. Det betyr at man straffedobler en utgang som man ikke ønsker å spille imot og spekulerer i at motparten vil flykte da man har mistanke om at de har meldt ut på tynne verdier. Resultatet er at motparten flykter til en delkontrakt. På den måten «dobler» du motparten vekk fra en utgang de ville klart over til delkontrakt. Kjempegøy når det fungerer, ikke fult så gøy når redoblingen kommer på og overstikkene tikker inn!

Fra den amerikanske junior-uttaksturneringen har jeg hentet dette spillet hvor panterdoblingen ga betaling

Vest hadde absolutt ingen grunn til å doble 3NT, men det kan være nord hadde avgitt sin 3NT på spekulasjon?

Det ble blink, nord hadde vært spekulativ og var helt avhengig av kløver hos makker for 3NT, da doblingen traff ble nervene større enn motet og Kaplan fluktet til delkontrakten. Den spilte han selvsagt hjem med overstikk. Både 3NT og 5§ var fine kontrakter, Kaplan ristet nok litt på hodet da blindemann kom frem og han kunne se vest hadde lurt han vekk fra toppkontrakten.

En annen skål er meldingene til øst. Personlig hadde jeg nok lagt inn en litt friskere innsats i meldeboksen, men denne gangen ble det god betaling med å ikke melde mer enn til 2-trinnet!