Meldemisforståelse kosta tittelen i Senior Knock-out

Levin-Rosenberg er begge svært meritterte spillere, men jeg kan ikke huske å ha sett de spilt sammen tidligere. Det kan tenkes ikke alle konvensjoner var lite gjennomsnakket og på dette spillet kostet en misforståelse seieren for lag NICKELL i BAZE Senior Knock-out lagturnering.  

I åpnet rom stoppet Passell – Jacobus i 3NT med 11 stikk, det hele så ut som ett godt spill for lag NICKELL ettersom 6 både var mulig å melde og ville gi hjemgang.

Men Levin-Rosenberg leverte denne meldeserien

Jeg antar 3 var splinter med kløver som trumf og 4 ble 5-ess Blackwood med kløver som trumf. 5 fortalte om 2 ess og trumf dame. Men hva skulle 5 bety i denne posisjonen?

Levin tolket det som cue-bid, noe som passet hans hånd glimrende og derfor hoppet han til 7. Men Rosenberg må ha ment det som spørsmål etter konger.

Uheldigvis for gutta hadde nord utstyrt seg med ruter konge og beiten var ett faktum. Det ga 11 imp til LEVINE i stedet for 9 til NICKELL hvis de hadde stoppet i 6.

Lett for oss som ser kortene, men vanskelig når avtalene ikke var helt spikret. Nok ett eksempel på at lure konvensjoner som ikke er gjennom diskutert kan slå feil ut.