Ett motspill med en litt annerledes tankegang

Geir Hoff har sendt meg dette spillet hvor han fikk en litt annerledes motspillprøve.

Geir valgte å satse i utspillet da han hentet frem en ruter. Spillefører vant med blindemanns ess, øst fulgte med toeren. Nå fulgte tre høye spar hvorpå makker følger, hva kaster du på den tredje?

Geir kastet en ruter. I neste stikk fulgte liten kløver fra blindemann, makker gikk opp på kongen og hentet kløver ess før han fortsatte med ruter 7, tieren fra spillefører og du vinner med knekten.

Hva spiller du tilbake?

Geir Hoff hente frem kuleramma. Han vet spillefører har 4-kort spar, det betyr at han ikke har flere enn 3-kort hjerter. Ut fra makkers spill i kløver tyder det på at han hadde ess-konge doubleton i kløver. Det gir spillefører fordelingen 4-3-2-4, evt 4-2-3-4.

Skulle spillefører ha 3-kort hjerter er det viktig å ikke åpne den fargen hvis makker har damen, altså fridde Geir seg med kløver.

Det var veldig riktig da kortene satt som dette

Spillefører kunne ikke løse hjerterfargen uten taper ved å spille den selv og dermed ble det en beit til Geir Hoff og makker Geir Hjelmeland.

Den erfarne leser ser kanskje hvordan spillefører kunne vunnet sin kontrakt?

Etter uttrumfing skulle spillefører fridd seg med ruter. Motspillet kan da sitt stikk i ruter og ess-konge i kløver, men må i neste stikk spille ruter til dobbeltrenons eller åpne hjerteren, begge gir kontrakt?

Men det er vel heller ikke helt sant, hva hvis øst bare spiller ny ruter uten å ta for kløverstikkene? Spillefører kan kaste hjerter og trumfe hos blindemann, men når han så spiller kløver vinner øst med kongen og presser med ruter dame (vest har avblokkeret kongen). Spillefører må trumfe, men nå har øst beiten med kløver ess og den godspilte RUTER 7!