En liten spilleprøve på 6-trinnet!

Slem er det gøyeste, i alle fall hvis vi spiller kortene riktig og får hjem kontrakten. Skulle vi gjøre en feil er det tilsvarende kjedelig.

Fra en lagkamp nylig har jeg hentet dette spillet hvor to av tre spilleførere tråkket feil og gikk beit i en kontrakt de kanskje burde vunnet?

Du er SYD og ble spillefører i 6, vest starter motspillet med hjerter 6, du har nå en sikker vei til 12 stikk. Ser du den?


De som gikk feil ba om liten fra nord og stakk østs knekt med damen. Hjerter til esset ble fulgt av spar til damen. Vest vant med spar konge og fortsatte med kløver 4.

Dermed ble det plutselig litt vanskelig. Nå var eneste sjanse for 12 stikk at vest hadde ruter konge, double eller tredje.

Spar til ess ble fulgt av hjerter konge og ruter 10 til knekten som holdt. Ruter ess og ruter til stjeling trakk ikke med seg kongen. Siste sjanse var nå at vest hadde både ruter konge og D kn i kløver, men det kom ingen skvis da trumfen ble tatt til buns når kortene så ut som dette

Spillefører endt opp med bare 2 stikk i ruter, sammen med 1 i spar, 6 i hjerter og 2 i kløver ble det bare 11 og en beit.

 


Løsningen var egentlig ganske grei.

Du kan godt slippe utspillet til knekt og dame, nå følger du opp med hjerter til ess og liten ruter til tieren.

Hvis motparten vinner med kongen har du nå 1 stikk i spar, 6 i hjerter, 3 i ruter og 2 i kløver for 12 totalt.

Skulle ruter 10 vinne stikket tar du ut trumfen, fortsetter med kløver til kongen og kaster spar på ruter ess og ruter dame.

Motparten vinner med ruter konge, men nå har du kløver ess som inntak til å hente den godspilte ruter knekt hvor håndens kløvertaper forsvinner.

Starter vest med kløver i utspill må du spille litt trangere. Da ville jeg stukket med kongen fulgt av hjerter til kongen og ruter 10 som fikk seile. Hjerter til esset blir så fulgt av ruter ess og ruter dame som vi kaster kløver og spar på.

Nå er vi hjemme hvis den som har 3-kort hjerter også har minst 4-kort ruter.