KM LAG 2017 | En flott sluttposisjon ble perfekt løst

Fra KM LAG i Vest Agder har jeg hentet dette spillet hvor kortene fløyt rett så godt for meg.

Jeg ble som SYD spillefører i 3NT og kløver i utspill fra vest var ikke det jeg ønsket meg. Jeg lasjerte første kløver og stakk neste. Hjerter konge, hjerter til knekt tapte til damen før nok en kløver klargjorde den fargen.

Hjerter til esset kastet øst en spar på.

Nå begynte dette plutselig å se litt vanskelig ut, men en spar til tieren måtte prøves. Øst kom inn på damen og var delvis innspilt, han måtte gi meg en av fargene og gjorde det beste da han fortsatte i spar til knekten hos blindemann.

Jeg måtte nå velge om ruteren satt 3-3 med 5-kort spar hos øst, eller om øst kunne ha fordelingen 4-2-4-3 med ruter dame. For å få til ett innspill med ruteren 4-2 måtte jeg treffe vest med 10 9, 10 8 eller 9 8 kombinasjon, altså så dette ikke helt bra ut.

For å kombinere mulighetene spilte jeg ruter til esset og nieren falt fra øst.

Posisjonen var blitt denne

Nå ble det veldig riktig da jeg fortsatte med spar til esset og fridde meg med RUTER KNEKT!

Øst kunne ta for ruter dame, men måtte avslutte fra 10 6 opp i blindemanns K 7 for hjemgang!