KM LAG 2017 | En avgjørende avgjørelse på 6-trinnet!

KM LAG i Vest Agder ble vunnet av Ronny Kolnes, Martin Reinertsen, Helge og Roald Mæsel.

Resultat


Her er ett spill hvor redaktøren ikke fant ut av det i KM LAG.

På slemnivå i lagkamp er det liten tvil om at de store imp står på spill. Fra KM lag i Vest Agder fikk jeg denne prøven og måtte ta en avgjørelse på slemnivå.

Som du ser er du i gunstig sone og makker har hoppet inn med 3. Hva tenker du om denne, stamper du i 7 eller tror du det er beit i 6?

 

Har makker esset syvende i ruter er det sikkert minst 12 stikk, risikoen ved å melde syv er selvsagt at motparten melder storeslem som går hjem, men dette er ikke lett å vite.

Jeg valgte å stampe i 7 som ble doblet. Det skulle vise seg å være veldig feil da kortene så ut som dette

7 gikk 4 beit for 800, men som vi ser er det ikke nok stikk i 6.

De andre bordene spilte utgang for 650 slik at tapet ble 4 imps, det er kanskje noe av poenget med slike spill. Jeg ville rett og slett ikke satse på at motparten gikk beit og håpet 7 kunne være en grei forsikring også mot utgang.

Men sjansen for storrøveren ved å passe 6 var absolutt til stedet.