En spennende posisjon satte motspillet på prøve

Bridge er ett spill hvor oppgaven er å skjule kortene så godt du kan, det setter motspillet på prøve og signalene må derfor være nøyaktig.

På dette spillet ble SYD spillefører i 3NT uten meldinger fra motparten.

Spar knekt i utspill fra vest løp til kongen hos syd, øst la spar fem. Kløver dame ble fulgt av kløver knekt til kongen, øst kastet spar 2.

Nå fulgte kløver ess, øst kastet spar 9, syd spar ÅTTE. Nå fulgte kløveren til bunns, hjerter ess og posisjonen var nå kommet ned til denne.

Det var nå avkastet av SPAR ÅTTE ga sin avkastning da spillefører fortsatte med hjerter til kongen. Hva skulle vest kaste?

Han hadde kommet ut av tellingen, men hadde lagt merke til spar 8. Makkers signaler i ruter var også falt litt ut. Vest kastet derfor spar 10.

Men da fortsatte spillefører med spar og kunne ta de to siste stikkene på ruter ess og spar konge!

Moralen er at du aldri skal gi opp, et feil avkast lurer rundt hvert stikk!