Blindemann ble skvist i motspill

Fra en klubbkveld i Kristiansand BK har jeg hentet dette spillet hvor det oppsto en morsom posisjon.

SYD ble spillefører i 1NT og vest startet noe uheldig motspillet med hjerter konge som syd vant med esset. Hjerter i neste stikk gikk til tieren hos nord.

Selv om det ligger en del stikk så var det ikke så lett for spillefører å nå helt frem til syv. Han fortsatte med kløver til tieren som fikk beholde stikket. Nok en kløver til kongen lot også vest vinne!

En liten spar vant øst med knekten før han vridde ruter konge til esset hos spillefører.

Han fortsatte med spar ess og ny spar til kongen hos vest.

Posisjonen var blitt denne

Nå ble det vanskelig å kaste ett kort hos blindemann da vest tok for kløver ess!

En hjerter gir vest to stikk i den fargen og en ruter gjør blindemann sårbar for gjennomspilt til øst som har D 10.

En enkel skvis, men likefult morsom for en beit. Det er ikke så ofte motspillet får til å skvise spillefører eller blindemann.