NM PAR | Var dette så veldig greit da?

Stemningsbilde fra første runde - disse gutta var ikke involvert i det aktuelle spill

Jeg liker dårlig når det kommer avvik fra normalbridge etter tenkepauser og brudd i tempo ved bordet. Dette spillet fra NM PAR var dessverre rammet av dette.

Først får du lov til å velge ett utspill, du sitter VEST og har hoppet innpå i gunstig sone med 3 hvorpå motparten kommer i 3 NT.

Meldesystemet er litt spesielt, SYD har maksimalt 15 poeng og kan ha åpnet med 4-kort spar og lengre kløver.

Hva velger du som utspill?


 Ved vårt bord valgte den aktuelle VEST å spile ut sin singleton hjerter 10!

Ikke alles førstevalg vill jeg tro, men det traff bra denne gangen da kortene så ut som dette:

Hjerter knekt stakk øst med damen og fortsatte med ruter 10 til knekt og dame. Spar i vri gikk til damen hos øst som fortsatte med kløver. Jeg hadde ikke så mye annet å spille på enn å etablere sparfargen og da hentet øst beiten med spar konge og hjerter ess.

Det kan være jeg nesten kommer til 9 om jeg leser kortene riktig og stikker første ruter med esset. Men jeg tror det bare kommer til 8 stikk ved riktig motspill.

Men så tilbake til hva som hendte ved bordet.

Over 3 la øst inn en god tenkepause, det samme gjorde han før han passet ut 3NT. Antall minutter og sekunder er vanskelig å si, men betydelig er en riktig beskrivelse, det var i alle fall den lengste tenkepausen vi møtte i NMs første dag.

Når du har fått den opplysningen som VEST, er det nå like greit å spille ut singleton?

Jeg tror nok ikke det, her må du holde deg til den normale lei og starte motspillet med ruter konge. Skulle spillefører ha en solid kløverfarge på 5-6 kort er det vel odds for at han ikke har mer enn 2-kort ruter?

Jeg likte det dårlig, men valgte å ikke tilkalle turneringsleder. Jeg sa i midlertidig ifra til motparten hva jeg mente og ba de om å tenke seg om en gang til før de gjorde tilsvarende ved neste anledning.

Da gikk Vest i forsvar, jeg håper han har kommet på bedre tanker og forventer en unnskyldning.

I mellomtiden håper jeg spillet kan være til lærdom for andre som fra tid til annen kan oppleve tilsvarende

–>  IKKE UTNYTT MAKKERS TENKEPAUSE!

 

8 Comments

 1. Jeg er jeg veldig uenig i fremgangsmåten din, Nils. Enten må du tilkalle TL ellers må du
  bite det i deg. Noe midt i mellom synes ikke jeg er greit.
  I tillegg har du en mye lest bridgeside der du argumenterer for deg selv.
  Det er aldri noe galt å tilkalle TL. Å dele ut private gule kort synes ikke jeg noe om.

  I dette innlegget mener jeg ingenting om spillet. Det er vi nok mer enige.

 2. For å få mer fokus på, og forhåpentligvis bedre spilleres forståelse for og aksjoner i UI-posisjoner, mener jeg det er fornuftig å involvere turneringsleder. Å komme med et velment råd uten at TL blir tilkalt, trenger heller ikke å være feil, men faren er at motparten oppfatter det mer i retning av beskyldninger/sjikane, og så blir det unødvendig ampert.

  Vedrørende det aktuelle spillet indikerer makkers tenkepause at han har en egen farge. Da kan man i valget mellom logiske alternativer ikke velge det alternativet som tenkepausen indikerer. Ergo må man spille ut sin egen farge.

  Det hadde vært interessant å høre motpartens versjon av det inntrufne. Mener de tenkepausen(e) var like klare som Nils skriver? Føler de at Nils tok opp saken på en «ufin» måte? Er de i ettertid enig i at de burde latt være å spille ut hjerter 10?

  Takk for at du tar opp et ømtålig tema, Nils!

  Hilsen Boye

  • Bra vi får debatt, jeg la ikke ut navn og ville kun belyse hendelsen i håp om at det kan hjelpe oss å holde fokus på etikk og moral. Ikke så mange andre som bidrar, de fleste velger den feige vei . Uansett er det bra leserne sier ifra hvis jeg skriver noe feil.

 3. Vanskelig tema… han som tenker må jo få tenke… problemet ligger hos makkeren hans. I dette tilfellet er det vest som får problemet i fanget. I denne saken er det vel nokså tydelig at vest sin ruterfarge er helt død. Ruter ut vil like gjerne gi bort et stikk til motparten. Makker har helt klart en del kort, og det kan være case for å få makkers farge i sving…

  Dette gjør dette vanskelig for vest. Uten makkers tenkepause vil han kunne slutte at ruter ut kan gi bort stikk så det dropper han. Derfor må han spille ut noe annet. Om det skal være hjerter eller kløver må jo gudene vite. Tenkepausen til makker indikerer uansett ikke en spesiell farge (han har maks 3kort spar, så den fargen er det ikke).

  Så hvordan skal vest nå tenke? Utfra hans slutning er det logiske å spille ut noe annet enn ruter. Makkers tenkepause endrer egentlig ikke på det. Derfor mener jeg at det er nokså strengt å dømme vest til evig skam. Dette da sett fra vest sin side.

  Sett fra TL sin side så er jo dette nokså klart… østs tenkepause indikerer at han har noe å tenke på. Vest kan derfor ikke velge blant de logiske alternativene dette kan indikere.

  Jeg er selv turneringsleder. Ikke superrutinert, men har vært med på en del slike saker. Det er tydelig at dette er et vanskelig tema for spillerne. I dette konkrete tilfellet kan vest sies å ha forbrutt seg på reglene, men det er veldig strengt å si at han har benyttet seg av makkers tenkepause. Etter regelverket skal vest nå forkaste egen logikk og spille ut egen farge.

  I tillegg til dette ble det spilt med skjermer. Vest vet derfor egentlig ikke hvem som tenker heller. Kan det være makker? Kan det være han som melder 3spar som tenker? Kan det være han som meldte 3spar som tenker over 3NT.

  Nei Nils… dette synes jeg ikke er uetisk. Det ble feil, men for strengt å dra etikken inn i dette konkrete tilfellet.

 4. Skjermen var slik (jeg har vridd spillet for at det er lettere å lese når spillefører er syd) at Øst og SYD var skjermkamerater.

  Vest som skulle spille ut var derfor informert om hvem som tenkte da det kun var hans makker i øst som sto igjen å melde ta trauet ble sendt over (3nt-pass-pass-?).

  Min makker spilte sin første turnering i NM sammenheng, han hadde aldri spilt med skjermer før og var både usikker på bruk av skjerm og spent på alt rundt det å faktisk spille ett NM.

  Vi kunne derfor ikke protestere på spillet da det teknisk sett er regler om at TL skal tilkalles fra den andre siden av skjermen til den som tenker. Jeg viste selvsagt dette og sa ifra etter spillet var slutt at jeg ikke syntes det utspillet tok seg ut av vest (som var en svært rutinert toppspiller). Jeg hadde forventet at han i alle fall beklagde, men det gjorde han ikke. Noe annet kunne jeg ikke gjøre. Jeg kan jo ikke være sinna på min makkers om selvsagt ikke kan alle disse reglene som det tar et halvt bridgeliv å lære.

  Det var full enighet om tenkepausen, men altså det tekniske rundt regelverket gjorde det ikke mulig å ta opp til vurdering.

 5. Men nå var det jo ingen som vant 3NT i det aktuelle spillet (nr 22) – selv han/hun som fikk ru K ut.

  • Men selvsagt – får du ruter ut – og stripper N for ru og kløver så får du 9 stikk ved å spille hj til Kn . Så tenkepausen var jo til god hjelp for utspiller

 6. Her er jeg helt på bølgelengde med Snorre. Enten tar man det ved bordet eller så lar man det være. Argumentet for at du ikke la ut navn holder ikke Nils, man trenger ikke akkurat være rakettforsker for å finne det ut.

Kommentarer er lukket.