Bermuda Bowl | Krevende motspill fra VM finalen

Ja så står det en soneutgang på spill idet du kjemper om å bli verdensmester. Det kan få de fleste av oss til å svette litt ekstra, men har du klare tanker burde denne være mulig å gjøre bedre enn vår Amerikanske venn klarte.

DU sitter ØST og ser ned på dette

Som vi ser har makker, etter forhåndspass, gått inn med 1NT i sonen. Det viser de to umeldte fargene – ♥ og ♣ – og vi kan være rimelig sikker på at det er snakk om 5-5 fordeling.

Makker starter motspillet med hjerter 2, spillefører ber om kongen hos nord og du vinner med esset.

Hvordan beiter du 4♠?


Bridge er et logisk spill. Så la oss ta et lite resonnement.

  • Syds opplysende dobling av 2♥ må indikere en usikkerhet på sluttkontrakt, altså har han kanskje flere mulige kontrakter han kan se for seg.
  • Hvis syd hadde hatt for eksempel 7-kort spar ville han kanskje bare hoppet til 4♠ over 2♥
  • Hvorfor går syd opp på hjerter konge i første stikk når vi ser han har 2-kort hjerter (makker viser 5-kort i utspillet (norsk fordeling) – Alt tyder på at spillefører har D x i hjerter, tenk deg selv med liten hjerter i utspill… man underspiller vel ikke ett ess etter dette meldingsforløpet?
  • Makker har minst 5-5 i ♥ og ♣. Hvis han for eksempel hadde hatt singleton ruter hadde kanskje den kommet i utspill?
  • Med de kjente kortene vet vi spilleførers fordeling er ?-2-?-2, utfra meldingene ville jeg sagt 5-2-4-2 eller 6-2-3-2, evt 6-2-4-1 hvis makker har 5-6 i sine farger.
  • Vi må stole på at makker med singleton ruter ville valgt det i utspill, altså har makker enten 2 eller 0 ruter
  • Makker har vel ikke ess-konge i kløver uten å starte motspillet med en av de?
  • Syd som hopper til utgang etter sin dobling må vel ha en hånd rundt åpningsstyrke. Vi vet han har hjerter dame og ingen honnør i ruter. Skal vi beite kontrakten må makker ha kløver ess det gir spillefører maksimalt K kn i kløver. For å forsvare sin melding har nok spillefører Ess-dame i spar, altså er håpet om originalstikk i spar hos makker ganske fjernt.

Beiten kan komme ved at vi har 3 ess samt ett stikk i spar. Altså må makker ha kløver ess og ett stikk i spar.

For å kombinere mulighetene tror jeg vi derfor skal ta for RUTER ESS.

Det hadde vært blink da kortene så ut som dette

Den Amerikanske Øst derimot fortsatte med hjerter i stikk 2 og da gikk toget. Syd vant med damen og fulgte opp med spar ess, spar til kongen og hjerter knekt med avkast av kløver.

Spar til damen ble så fulgt av ruter og 10 stikk var i hus. Det ga 9 Franske IMP da det ved det andre bordet ble stampet i 5♣ til doblet takst for en beit!

Men du vridde vel ruter ess og senket den hjemgangen?