Bermuda Bowl | Tynn sperremelding ble straffet

Sveriges VM lag

Vi har de siste årene sett at tynne sperremeldinger har inntatt bridgen. Spillere har langt større risikovillighet og går gjerne innpå på høyt nivå med tynne farger.

Fra VM oppgjøret mellom Sverige og Tyskland har jeg hentet dette spillet hvor den type taktikk ble straffet.

Som vi ser ønsket SYD å sperremelde etter at øst hadde åpnet med sterk 1 . Det kan være en god taktikk å ta vekk litt meldetrinn for motparten, men det er også en god taktikk at du «har» for meldingen din. Her synes jeg ikke syd skal hoppe innpå, det er rett og slett høy risiko.

Særlig 1-tinner og 2 i minor er utsatt da hjemgang i doblet kontakt ikke gir så mange poeng.

Jeg synes Fredrik Nystrøm gjorde en god vurdering da han valgte å straffe 2 selv om han bare hadde 4-kort trumf. Han har sett nok innmeldinger til å vite at det var gode odds for noen beiter.

Og det skulle vise seg å være riktig da motspillet satt som ei kule.

Kløver dame i utspill ble fulgt av spar som ble vunnet med esset. Hjerter knekt vant øst med esset før han hentet konge-dame i spar og fortsatte med ess-konge i kløver.

Syd trumfet, tok for hjerter konge og spilte liten ruter. Øst kom inn på nieren og fortsatte med hjerter. Syd trumfet med damen, men vest trumfet over med kongen og spilte kløver knekt.

Øst trumfet med esset og spilte hjerter. Dermed måtte vest også få på tieren i trumf og motspillet kunne notere 4 beit for 800. Det var akkurat dobbelt så mye som de ville vunnet i den normale utgangskontrakten.

Det er fint å se at tynne innmeldinger ikke alltid gir gevinst!