Bermuda Bowl | Påtråkk i utgang av Frankrike

Frankrike har så langt vært det sterkeste laget i VM. Den nye generasjonen med Bessis, Volcker og Lorenzini har vokst seg frem blant de beste i verden. Men i kampen mot Brasil var det rusk i maskineriet. Se bare her

Du får prøve deg som motspiller med Fredric Volcker. Han startet motspillet med en liten spar, damen fra nord, kongen fra øst og esset hos spillefører.

Hjerter konge i neste stikk kaster makker kløver 3 på. Hjerter dame følger også nå kaster makker kløver (fem). Hjerter 10 er neste trekk, du følger med knekt og makker kaster spar 5 på blindemanns trumf ess.

Nå ber spillefører om ruter 9 fra nord, makker følger med ruter 2, syd med ruter 3 og du lasjerer. Ruter 10 følger i neste stikk, makker følger med ruter 7, syd med ruter 4.

Så da kommer spørsmålet, skal du lasjere en runde til eller skal du slå til med esset. Hva er ditt valg?


Fredrik Volcker lasjerte, men det skulle vise seg å koste blodappelsiner da kortene så ut som dette

Syd fortatte med nok en ruter og nå måtte Volcker knuse makkers konge med esset!

Dermed sto den kontrakten. Nå var det ikke lengre mulig å nekte hjemgang da syd enten får sitt tiende stikk på ruter dame eller får trumfet en spar.

Det kan være de Franske favorittene ikke er uovervinnelige likevel!

1 Comment

  1. Vests motspill ville vært riktig om ruter K og ruter Q, samt kløver K og kløver A hadde byttet plass. Jeg tror øst burde lagt ruter K i 2. ruterrunde for å avverget dette. Vest lasjer ikke første runde med Ax/Qx, så det kan dermed neppe bli feil å dekke ruteren i 2. runde.

Kommentarer er lukket.