Nationals –Spingold | «1270 inn» ble for lite

Jerry Stamatov

Fra tid til annen kommer det spill hvor vi er rimelig sikker på å ha hentet noen imps inn til vårt lag. Fra semifinalen i Spingold mellom SCHWARTZ og LAVAZZA har jeg hentet dette spillet hvor det Bulgarske stjerneparet Danailov-Stamatov gikk til sammenligning med ett smil om munnen.

Spillet så slik ut

Syd tolket makkers dobling av 3♣ som gode kort med kløver ettersom han ikke doblet opplysende i første melding. Men slik var ikke nords forståelse av posisjonen, han hadde de andre fargene. Dermed ble det en katastrofe hvor ØV fikk lov å spille 3♣ doblet med 3 overstikk på ett spill hvor de selv skulle meldt utgang (med den aktuelle sitsen vil den riktignok gå beit).

1270 måtte noteres, men så er det slik i lagkamp at kortene skal spilles ved begge bord. Og ved det andre bordet ble det mer sus i meldingene, de gikk som dette

Duboin valgte en forsiktig i pass i åpning, men tok det igjen da han «stampet» over 5♠ med 6♣. NS kunne vel nesten ikke gjøre annet enn å doble selv om hele given luktet sur sits og varsellampene blinket.

Slik kortene er fordelt kan ikke motspillet nekte hjemgang i 6♣! Duboin trumfet tre ruter og kastet to på ess-konge i spar. Dermed var det «bare» å notere 1540.

Jeg vil tro smilet falt ett par hakk på Bulgarerne da de sammenlignet listene og måtte notere 7 imp UT på det spillet!