Meldeprøve fra EM

Fra Finalen i EM Mix par har jeg tatt dette spillet hvor meldingene var spennende.

Du sitter i vest i førstehånd i sonen, motparten er utenfor sonen. Hva er ditt åpningsbud?

Jeg vil tro de fleste teller poeng og velger å si at dette er en 22-24 grand og åpner enten 2NT eller 2 alt etter hva de har avtalt med makker for å vise denne hånden.

Det gjorde da også halvparten av spillerne i EM Mix par.

Hele spillet så slik ut og meldingene gikk som følger

Som vi ser ble vest spillefører i 3NT og motparten hentet sine fem stikk i ruter for en beit.

Det var trist å melde 3nt som alltid er beit når 6 henger på en finesse i spar!

Er det greit å åpne hånden med 1 eller hva tenker dere?

Spillet fikk meg til å tenke på gamle makker Terje Lie. Det beste han viste var når han unngikk en beitende 3nt og i stedet meldte seg opp i 5 i minor for hjemgang. Særlig i parturnering er det vanskelig.

Men du og makker har kanskje avtalene i orden for slike hender?

De norske som fikk prøven hadde det ikke og noterte beit.

Beste score gikk til Elsinen-Elsinen som meldte og fikk hjem 6!