Tynne sperremeldinger er ikke alltid blink!

Thomas Bessis

Vi har ofte latt oss imponere når suksesshistorier fortelles hvor en spiller har strukket seg litt ekstra i en melding med suksess. Særlig ser vi de senere år at fler og fler tråkker til med i overkant tøffe sperremeldinger, da oftes i gunstig sone.

Fra EM mix lag har jeg hentet dette spillet som kan balansere inntrykket. Det hender seg at det blir feil å være for ivrig når du åpner på høyt nivå!

Syd tittet på sonene og da fristet det vel å sette press på med en sperremelding. Hun fant en 5-kort farge og da var det ingen tvil, 2♠ i første hånd. Vest hadde en ganske normal opplysende dobling og at de neste spillerne passet var vel også rimelig!

Dessverre for syd så kom blindemann med dårlig trumf og akkurat nok honnører til at motparten ikke kunne ha mer enn utgang i kortene.

Det som også var synd var at 2♠ doblet gikk 5 beit for 1100. Mot de 630 fra lukket rom ble det 10 imp til Ø V