Påskenøtter 2017 – Fasit

Årets påskenøtter trakk mange svar.  De to oppgaven var krevende, men det er liten tvil om at oppgave 2 var forbeholdt de med ekstra analytiske komplekser!

Her kommer fasit:


Nøtt 1 – Enkel

Du har som SYD blitt spillefører i 6 ♣, oppgaven kunne kanskje vært med skjulte kort til ØV, men nå får du alle 52 kort fordelt slik at flere kanskje kan prøve seg:

Utspillet fra vest er spar konge

Nå overtar du, finnes det en spilleføring som gir 100 % sikker hjemgang – uansett sits hos motparten!

Fasit:

Dette spillet ble konstruert for anledningen av redaktøren og handler om eliminasjon og innspill. Det høres vanskelig ut, men hvis vi glemmer vanskelige fremmedord og følger kortenes gang er det ganske lett.

Spar konge vinnes med esset. Nå trekker vi ut motpartens trumf i en runde før vi spiller hjerter ess, hjerter til stjeling. Spar til stjeling følges av håndens siste hjerter til stjeling. Nå stjeler vi blindemanns siste spar.

Posisjonen har da blitt følgende

Nå spiller vi ruter fra syd og legger i tieren hos nord.

Øst vinner med kongen eller damen, men er da fanget i innspill.

Alternativene er følgende

  • Spar går til dobbeltrenons, syd trumfer og kaster ruter hos nord (eller motsatt)
  • Hjerter får samme skjebne som spar, syd trumfer og nord kaster ruter (eller motsatt)
  • Ruter blir opp i blindemanns finesse med E kn

Gratulerer til vinneren som etter trekning ble Eirik Homme

 


Nøtt 2 – Vanskelig

Også denne blir med alle 52 kort synlige, en såkalt Double Dummy.

 

SYD ble spillefører i 7♠. Utspillet fra vest er ruter knekt.

Vi hadde alle gått beit i praktisk bridge, men nå er du heldig og ser alle kortene. Klarer du da å spille deg frem til 13 stikk?

Fasit:

Dette var en tøffing. Spillet er hentet fra Eddie Kantars mange glimrende spill. Stikk 1 er viktig og her var det de fleste tråkket feil i sine analyser.

Du stikker utspillet med blindemanns ess og spiller LITEN trumf fra blindemann, øst legger i tieren og syd vinner med damen.

Nå følger konge-dame–knekt i kløver som nord stikker over med esset.

Kløver 9 trekker tieren fra øst og syd trumfer.

Neste trekk er hjerter konge-dame som nord stikker med esset. På kløver 8 kaster vi håndens ruter konge.

Posisjonen har nå blitt følgende:

 

Vi spiller hjerter eller ruter fra nord, øst trumfer og syd trumfer over. Nå følger trumf til blindemanns konge, øst må undertrumfe.

Med to kort igjen spiller vi ett kort fra nord og øst er fanget med kn 8 foran syds E 9.

Etter trekning ble vinneren Martin Reinertsen


Sammenlagt var det flere med riktig løsning på begge oppgaver, etter trekning var det vår gamle bridgequiz-master Harald Gjellestad som ble vinner.

Gratulerer til vinnerne og tusen takk for alle som sendte inn svar.