Våken som motspiller?

Så rykker vi inn som VEST i et vanskelig motspill.

Som vi ser av meldingene kjemper vi mot 2NT av SYD og starter motspillet med ruter 9. Øst vinner med esset og spiller spar 5 tilbake i stikk 2. Syd følger med åtteren.

Hvordan har du tenkt å beite denne kontrakten?

 


Det er jo enkelt. Vi tar 4 stikk i spar, hjerter ess og ruter ess.

Ja det er enkelt. Men hvis Syd har startet med K 8 i spar må vi ta spar ess og spille spar 2 til makkers dame.

Hvordan skal makker nå vite at det er hjerter vi ønsker tilbake og ikke ruter?

Løsningen er enkel. Du må i stikk 2 bruke SPAR KNEKT. Når du nå fortsetter med spar ess og ny spar ser makker at du valgte å bruke knekt fra kn 10. Det må være et klart lavinthal for hjerter.

Det var viktig, hele spillet så slik ut

Du lot vel ikke makker delta i gjette konkuransen og vant stikk 2 med spar 10?