Ranik Halle – og den ukjente konvensjonen!

Ranik Halle (1905-1987) var «enorm» i Norsk Bridge. Ingen andre har vært i nærheten av Halle, han var en personlighet som bidro administrativt, som spiller og skribent.  Ikke bare bidro han, men han var dyktig og fikk resultater i alt han gjorde.

De fleste bridgespillere har hørt om Ranik, kanskje mest fordi han lanserte åpningen 2♣ som viser en sterk udefinert hånd som et alternativ til datidens metoder hvor man benyttet alle åpningene på 2-trinnet som sterke meldinger. «Halles 2♣» er enda en kjent benevnelse på denne konvensjonen som etter all sannsynlighet vil leve så lenge vi spiller bridge.

Av Halles bridgemeritter finner vi

 • 12 ganger Norgesmester
 •  President i Norsk Bridgeforbund fra 1954 til 1964
 •  Æresmedlem i Norsk Bridgeforbund
 •  President International Bridge Press Accociation 1960-1964
 •  Landslagsspiller for Norge i perioden 1938 til 1965
 •  Sølv i EM 38
 •  Bridgejournalist og forfatter av internasjonalt format
 •  Bridgelærer
 •  Ranik Halles pris er den høyeste benevnelse en norsk bridgejournalist kan få.

Det kunne sikkert ført opp mange flere ting om Ranik Halle. Selv om enkelte spillere har oppnådd større sportslige triumfer og enkelte forfattere har vært mer produktiv og delvis hatt større opplag er det få (kanskje ingen) som kan vise til et så stort samlet bidrag for bridge.

Som bridgespiller var Ranik en av de ypperste i sin aktive periode. På denne tiden var det kanskje et større innslag av «kortspillere» hvor meldeteori ikke ble prioritert i like stor grad som vi ser blant nåtidens toppspillere. Ranik var en mer skolert spiller som hadde avtalene i orden og var vel på denne måten litt forut for sin tid. At han oppnådde resultater internasjonalt ga han også respekt utenfor landets grenser, dette brakte da også journalisten Ranik Halle utenfor landets grenser.

Ranik Halle var vel så profilert innenfor det politiske liv hvor han ledet Høyres Pressebyrå. Historien viser de samme kvaliteter her som vi finner i Halles bridgeprofil med æresmedlemskap osv. Halle var helt åpenbart en svært dyktig mann i alt han foretok seg!

Les mer om Ranik Hallle på hans profil i Wikipedia.

En ting som kanskje er mer ukjent er at Halles kanskje var ansvarlig for en annen mindre kjent meldekonvensjon. R/H 4NT konvensjonen! Man antar at R/H henviser til Ranik Halle, men dette er ikke  bekreftet. Konvensjonen oppsto rundt krigens dager.

Den var utviklet for å få kontroll på kvaliteten i avtalt trumffarge. Hvis man hadde avtalt trumf og meldingene allerede hadde nådd 4-trinnet ville 4NT spørre makker om kvalitet i trumffargen.

Svarene var

 • 5 i trumf:             dårlig trumffarge
 • 1 trinn :                 Dame eller Konge i trumf
 • 2 trinn:                 Ett ess
 • 3-trinn:                 2 topphonnører i trumf
 • 5 NT                       E K D i trumffargen

 

Hver enkelt for selv vurdere hvorfor R/H 4NT konvensjonen ikke ble den mest kjente, men personlig har jeg absolutt kunne trengt å avklare trumffargens kvalitet fra tid til annen……