Denne spilleføringen klarer du vel?

Ja nå har du kommet i en forferdelig 3NT som SYD, men har du en sjanse da tro?

 

 

 

Vest starter motspillet med hjerter 2 som løper til kongen hos øst, du lasjerer. Hjerter knekt er neste kort fra øst. Nå overtar du. Har du en sjanse?


Selvsagt er det et håp. Motspillet så langt og meldigene har gitt oss et klart bildet av kortene.

Hjerter 2 i utspill tyder vel på 5-kort farge og når øst spiller K kn er damen normalt plassert. Videre kan vi kanskje gi øst både kløver ess og spar ess for sin dobling. Har øst kun 3-kort hjerter er det ganske sikkert 4-kort spar og 4-3 fordeling i minor.

Så hva er sjansen da?

Jo det er at vi treffer øst med Exx i kløver. Da lasjerer vi en hjerter til, stikker neste med esset og legger ned kløver konge!

Og slik satt det, hele spillet var dette:

 

Klarte du prøven så får du hjemgang. Damen faller under kløver konge og du har inntak på 87 hos nord for å hente et par ruterstikk.

Desverre lasjerte den aktuelle syd også den tredje hjerteren og da var det 3 stikk i hjerter samt 2 ess til motparten. Der forsvant det prisspillet…..