Satt på prøve i stikk 2

I dag blir du satt inn i et vanskelig motspill. Nord-Syd er i sonen og du sitter ØST.

 

Som vi ser av meldingene har du listet deg innpå med 1♥ hvorpå syd ble spillefører i 5♣. Makkers utspill er hjerter 5, norsk fordeling. Du stikker med ess og spillefører følger med damen.

Du ser ned på trumfkonge som må gi stikk, altså er oppgaven å se om det finnes ett stikk til i motspillet?

Hvordan tenker du det lar seg gjøre?

Vi får ta en titt på meldingene. Syd meldte 2♣ på din 1♥ innmelding. Ettersom han hoppet til 5♣ i neste melding kan vi med rimelig høy sannsynlighet konkludere at han ikke har 4-kort spar. Utspillet må være fra 4-kort farge (spiller ofte neste høyeste fra fire små slik at det enten er fra K 6 5 x eller fra 6 5 3 2). Dette gir spillefører 2-kort hjerter. Vi må også anta spillefører normalt besitter 6-kort kløver, hvis 5-kort har han helt sikkert fordelingen 2-2-4-5, men det er lite sannsynlig etter meldingene. Vi nå nok anta spillefører har 2-2-3-6 eller 1-2-4-6, evt 3-2-2-6 eller 7-kort kløver!

Vi ser med 2-små ruter en trussel for at ruterfargen kan være 5 stikk eller trumfes god slik at spillefører får ett ekstrastikk i den fargen.

Hvis vi spiller hjerter tilbake vil spillefører vinne det stikket, angripe trumf og samtidig godspille ruter hvis det trengs. Hvis spillefører har nok verdier i ruter vil han i praksis bare ta ut trumfen for så å hente ruterstikkene uten at vi kan gjøre noe.

Altså står valget mellom å angripe direkte i spar (hvis makker har kongen) for å etablere vårt stikk der mens vi enda har trumf konge som inntak slik at spillefører ikke får kastet en evt spartaper på ruterfargen. Eller så spiller vi bare en passiv hjerter og satser på at spillefører bommer spardame, eller at makker har nok ressurser i ruter til at det blir beit.

Jeg tror jeg hadde satset mine mynter på angrep i spar.

Slik så hele spillet ut, spar i stikk 2 var eneste medisin for beit denne gang. Nå henter du sparstikket så snart du kommer inn på trumf konge!

(kanskje det beste er å vri spar dame, for å beskytte deg mot singleton spar hos syd. Når du nå spiller liten spar etter trumf konge får du også med deg at makker for eksempel har D10x i ruter og beiter likevel uten å gi spillefører et avkast på spar knekt).