Ett par utspill du kan prøve deg på

Nå rykker du rett inn i et oppgjør mellom dyktige spillere, det betyr at meldinger presses maksimalt og en liten feil kan bli kostbar.

Spill 1: Du sitter VEST med med følgende hånd og hører disse meldingene hvor øst er giver og ingen i sonen.

Altså skal du spille ut mot 4 hjerter doblet. Makkers 1 ruter er presisjon og viser 11-15 poeng, minst 1 ruter!

Spill 2 Mens du bestemmer deg får du like greit enda et utspill å tenke på.

 

Også her gikk det unna i meldingene. Vi må vel tro makker har fått sin andel av minorkort og vel så det, men han doblet da 5spar!

Hva er ditt utspill?

Spill 1 så slik ut

Jeg håper du startet med ett av essene dine? Hvis du klarte det kan du ved å fortsette i ruter sikre beiten. Spillefører kommer seg ikke over til blindemann for å ta finessen i trumf og  må enten slippe inn øst i kløver (som gir deg stjeling i ruter) eller bare spille trumfen fra topp (gir øst ett stikk i trumf).

Ved bordet startet vest, ikke unaturlig, med trumf, da ble det hjemgang og 590 til syd.

Spill 2 så slik ut

 

Også her måtte du treffe utspillet. Makker har begge minor og jeg vil tro mange vurderer kløver knekt som et «safe» utspill, men da blir det hjemgang. Spillefører stjeler østs ess, tar trumf ess og går over til blindemann på spar 9. Nå kan ruter K x kastes på D 10 i kløver og øst får for E D i hjerter. Nok en gang hjemgang!

Ved bordet startet øst med hjerter ess, hjerter til stjeling ble fulgt av ruter til esset for en beit. Kanskje øst dobling burde antyde at du ikke skal starte motspillet i minor?

Da ble det 1-1, men du var kanskje bedre?