Prøv deg i motspill

I dag spiller du lagkamp og skal prøve et motspill. Dette er hva du ser

Utspillet fra vest er spar 5 (norsk fordeling), spillefører går opp med kongen og ber om en liten ruter, du gå i med kongen, 5 fra syd og 3 fra vest.

Hvordan ser du for deg at denne kontrakten kan gå beit?

Hvis makker har et trumfstikk, er det ingen problem. Men hva er de andre mulighetene?

1 makker har hjerter ess, da må vi spille hjerter

Er så absolutt en mulighet, man da har spillefører en tøff 3kløver melding og spilleføringen er virkelig tøff.

2 makker startet med singleton ruter, da må vi spille ruter til stjeling

Dette virker usannsynlig, ville ikke makker spilt ut ruter fra singleton, og ville ikke spillefører tatt ut trumfen før han spilte ruter?       

3 makker har hjerter konge, eller er det ingen sjanse?

Hvis makker har spar dame og hjerter konge kan vi stoppe spillefører fra å få 2 stikk i ruter ved å spille spar. Det tar vek blindemanns inntak til ruterfargen. Hvis vi spiller hjerter kan spillefører stikke med ess, ta ut trumfen, da for ruter dame og ha spar ess som inntak. Han kan også sette opp ruteren hvis han ikke har ruter dame, ettersom vår ruter er lav.

Så hvilken mulighet velger du?

Jeg håper du ikke fikk avanserte tanker (slik som jeg), kortene så nemlig ut som dette

jeg spilte spar tilbake, men det var ikke så lurt. Nå kunne spillefører stikke med damen, da for ruter dame, spille kløver ess, kløver til konge og trumfe en ruter høyt.

trumfen ble tatt ut, spar til ess og ruter ess og ruter med avkast av håndens to hjerter ga så hjemgang.